Cysylltiadau

Manylion Cyswllt

images

 

Llywydd:

Dr Goronwy Wynne 

01352 780689

Is Lywydd:

Gwyn Walters
Aberystwyth
Editor of Gregynog edition of Pennant Tours

 

Is Lywydd:

Dorothy Walters  

01745 560488

Cadeirydd: 

Norman Closs-Parry  

01352 711036

e-bost:  normancloss40@gmail.com

Is Gadeirydd: 

Gron Ellis

01352 713329

Ysgrifennydd: 

Paul Brighton
5 Lôn Crecas
Carmel
Holywell
CH8 8NN   

01352 712588

e-bost: 
pauljbrighton@yahoo.com

Trysorydd:   

Alun Evans

01352 710445

e-bost: 
raevans88@btinternet.com

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid: 

Keith Roberts

01745 832105     

Cydlynydd y Wefan:

Heulwen Closs-Sharp

e-bost:  heulwenclosssharp@sky.com

 

Yn yr Adran hon:

» Cysylltiadau
» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein

Lleoliad a Cysylltiadau
Manylion Cyswllt

» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein

Teithiau Cerdded
Sut i ddod o hyd i teithiau Pennant


I weld Teithiau cerdded Thomas Pennant
mewn map mwy