Thomas Pennant

Cyflwyniad

images
O safle cofeb bedd Moses Griffith
 

Amcanion Cymdeithas Thomas Pennant yw:-

 • Meithrin y cof am Thomas Pennant

 • Trefnu rhaglen o ddigwyddiadau wedi eu hanelu at hybu ei ddiddordebau yma ym “Mro Thomas Pennant” ei hun.

leaflet leaflet

 

Gweithgareddau
Dyma rai o’n gweithgareddau:-

  • Darlith Flynyddol. (Hydref)

  • Cyhoeddi taflenni ar gyfer pump o Deithiau Cerdded yng 'Ngwlad Pennant'. Hefyd ar y we.

  • Teithiau blynyddol i fannau y cyfeiria Pennant atynt yn ei lyfrau. (Taith Wanwyn).

  • Cinio Blynyddol (Nadolig).

  • Cyhoeddwyd nifer o lyfrynnau ac erthyglau ynglyn a bywyd a gwaith Pennant.

  • Gwasanaeth Coffa yn Eglwys Chwitffordd yn 1998 i nodi daucanmlwyddiant marw Pennant. (Arddangosfa Pennant 1998).

  • Yn 2003 bu'r Gymdeithas yn cydweithio a Chyfeillion Llyn i osod cofeb i Moses Griffith (arlunydd Pennant) ar ei gartref yn Sarn Mellteyrn, ac yn 2004 codwyd cofeb i Pennant ym mhentref Chwitffordd.

  • 2009 Gwyl Pennant (Eglwys y Llan 2012).

  • Sgyrsiau i Ysgolion.

  • Cyswllt efo Canolfan Cymru Astudiaethau Uwch Gymreig a Cheltaidd (Aberystwyth)

  • 2015 Jiwbili Arian Cymdeithas Thomas Pennant..

   

   

  Wedi ei ddarparu gan Norman Closs-Parry
  Lluniau: Norman Closs-Parry

   

Yn yr Adran hon:

» Thomas Pennant
» Bywgraffiad Thomas Pennant
» Teithiau cerdded
» Adborth
» Hanes
» Planhigion / Bywyd Gwyllt
» Adar
» Pysgod

Lleoliad a Cysylltiadau
Manylion Cyswllt

» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein

Teithiau Cerdded
Sut i ddod o hyd i teithiau Pennant


I weld Teithiau cerdded Thomas Pennant
mewn map mwy