Thomas Pennant

Adar

images
Er nad yw Llyn Helyg ar unrhyw daith mae’n wlypdir o bwys ym ‘Mro Thomas Pennant’ , fel aber Dyfrdwy wrth gwrs.
 

 

Birds of Pennant Country are recorded here as they appear in “Llyfr Adar Iolo Williams – Cymru ac Ewrop – addasiad Cymreig arbennig o lyfr Peter Hayman a Rob Hume”, Gwasg Carreg Gwalch.

 

ENWAU CYMRAEG
WELSH NAMES

ENGLISH NAMES
ENWAU SAESNEG

Clwych Fawr Gopog

Great Crested Grebe

Glwych Fach

Little Grebe

Mulfran

Cormorant

Crëyr Bach

Little Egret

Llwybig

Spoonbill

Creyr Glas

Heron

Flamingo Mawr

Greater Flamingo

Alarch Dof

Mute Swan

Alarch Bewick

Bewick’s Swan

Alarch y Gogledd

Whooper Swan

Gwydd Canada

Canada Goose

Gwydd Wyllt

Greyling Goose

Gwydd Dalcanwyn

Whitefronted Goose

Hwyaden yr Eithin

Sheldneck

Chinwell

Wigeon

Hwyaden Wyllt

Mallard

Hwyaden Lydanbig

Shoveller

Hwyaden Losffain

Pintail

Corhwyaden

Teal

Hwyaden Bengoch

Pochard

Hwyaden Cribgoch

Red-crested Pochard

Hwyaden Gopog

Tufted Duck

Hwyaden Frongoch

Red Breasted Merganser

Hwyaden Ddanheddog

Goosander

Hwyaden Lygad Aur

Goldeneye

Gwalch Glas

Sparrow Hawk

Bwncath

Common Buzzard

illustration of ospreyGwalch y Pysgod *

ospreyOsprey

Cudyll Coch

Kestrel

Cudyll Bach

Merlin

Hebog Tramor

Peregrine

Illustration of PheasantFfesant * 

pheasantPheasant

Petrisen Gresgoch

Red-legged Partridge

Petrisen

Grey Partridge

Cwtiar

Coot

Iâr Ddŵr

Moorhen

Pioden y Môr

Oystercatcher

Cwtiad Torchog

Ringed Plover

Pibydd y Tywod

Sanderling

Pibydd y Mawn

Dunlin

Pibydd Du

Purple Sandpiper

Pibydd yr Aber

Knot

Pibydd Coesgoch

Redshank

Pibydd Coeswerdd

Greenshank

Pibydd Coesgoch Mannog

Spotted Redshank

Rhostog Gynffonfrith

Bar Tailed Godwit

Rhostog Gynffonddu

Black Tailed Godwit

Cwtiad Aur

Golden Plover

Cwtiad Llwyd

Grey Plover

Cornchwiglen

Lapwing

Lapwing

Coegylfinir

Whimbrel

illustration of curlewGylfinir *

curlewCurlew

Ceryfflog

Woodcrek

Glach Cyffredin

Snipe

Gwylan Benddu

Black Headed Gull

Gwylan Fechan

Little Gull

Gwylan y Gweunydd

Common Gull

Gwylan y Penwaig

Herring Gull

Gwylan Gefnddu Fwyaf

Great Black-backed Gull

Gwylan Gefnddu Leiaf

Lesser Black-backed Gull

Morwennol Gyffredin

Common Tern

Morwennol y Gogledd

Arctic Tern

Morwennol Bigddu

Sandwich Tern

Lesser TernMorwennol Fechan *

ternLittle Tern

Colomen wyllt

Stock Dove

Ysguthan

Wood Pigeon

Turtur Dorchog

Collared Dove

Cog

Cuckoo

Tylluan Frech

Tawny Owl

Tylluan Fach

Little Owl

Gwennol Ddu

Swift

Glas y Dorlan

Kingfisher

Cnocell Werdd

Green Woodpecker

Cnocell Fraith Leiaf

Lesser Spotted Woodpecker

Cnocell Fraith Fwyaf

Great Spotted Woodpecker

Ehedydd

Skylark

Gwennol

Swallow

Gwennol y Bondo

House Martin

Corehedydd y Waun

Meadow Pipit

Siglen Lwyd

Grey Wagtail

Siglen Fraith

Pied Wagtail

Cynffon Sidan

Waxwing

Bronwen y Dŵr

Dipper

Llwyn y Gwrych

Dunnock

Dryw

Wren

Robin Goch

Robin

RedstartTingoch *

redstartRedstart

Cric yr Eithin

Whinchat

Clochdar y Cerrig

Stonechat

Tinwen y Garn

Wheatear

Mwyalchen

Blackbird

FieldfareSocan Eira *

fieldfareFieldfare

Bronfraith

Song Thrush

Coch Dau-aden

Redwing

Brych y Coed

Mistle Thrush

Troellwr Bach

Grasshopper Warbler

Telor yr Hesg

Sedge Warbler

Telor y Cyrs

Reed Warbler

Siff Saff

Chif Chaff

Telor yr Helyg

Willow Warbler

Llwydfron

Whitethroat

Telor Penddu

Blackcap

Telor yr Ardd

Garden Warbler

Dryw Eurben

Goldcrest

Dryw Fflamben

Firecrest

Gwybedog Brith

Pied Flycatcher

Titw Cynffon-hir

Longtailed Tit

Titw Penddu

Coal Tit

Titw Tomos Las

Blue Tit

Titw Mawr

Great Tit

Dringwr Bach

Treecreeper

Delor y Cnau

Nuthatch

Drudwy

Starling

Ysgrech y Coed

Jay

Pioden

Magpie

Brân Dyddyn

Common Crow

Ydfran

Rook

Jac y Do

Jackdaw

Cigfran

Raven

Aderyn y To

House Sparrow

Pinc y Mynydd

bramblingBrambling

Ji-binc

Chaffinch

Llinos Werdd

Greenfinch

Pila Gwyrdd

Siskin

Nico

Goldfinch

Coch y Berllan

Bullfinch

Llinos

Linnet

Bras Melyn

Yellowhammer

Bras y Cyrs

Reed Bunting

Snow BuntingBras yr Eira *

snow buntingSnow Bunting

* Image from "1800 Woodcuts By Thomas Bewick And His School"

 

Mae Bro Thomas Pennant yn cynnwys nifer o gynefinoedd:-

  1. Glaswelltir/ Tir Pori / Tir Amaeth

  2. Gwlyptiroedd / Llynnoedd / Nentydd

  3. Morfa – Cors

  4. Coetiroedd

  5. Gweundiroedd

  6. Trefi a Phentrefi (Parciau a Gerddi)

Gellir cael trwydded i ymweld â gorsaf wylio adar yng nghoed Llyn Helyg gan swyddfa Stad Mostyn .  Ffôn: +44 (0) 1492 876 977

Darparwyd gan Norman Closs-Parry 
Lluniau: Rhai gan Norman Closs-Parry; ‘1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his School’

 

Yn yr Adran hon:

» Thomas Pennant
» Bywgraffiad Thomas Pennant
» Teithiau cerdded
» Adborth
» Hanes
» Planhigion / Bywyd Gwyllt
» Adar
» Pysgod


Lleoliad a Cysylltiadau
Manylion Cyswllt

» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein


Teithiau Cerdded
Sut i ddod o hyd i teithiau Pennant


I weld Teithiau cerdded Thomas Pennant
mewn map mwy