Thomas Pennant

Pysgod

images
Y penhwyad fel o Lyn Helyg a physgodfeydd bychain eraill yn yr ardal, yn ogystal ag mewn ffrydiau a nentydd bychain.
 

 

Pysgod Dŵr Croyw Ynysoedd Prydain

ENWAU CYMRAEG
WELSH NAMES

ENGLISH NAMES
ENWAU SAESNEG

Llysywen

Eel

Eog / Sewn

Salmon / Sea Trout

Draenogiaid

Perch

Brithyll Enfys

Rainbow Trout

Brithyll Cyffredin

Brown Trout

Penhwyad

pike

Pike

Crothell

Roach

Doctor Coch

Stickleback

illustration of tench

Tens *

Tench

Llynbysg Cyffredin

Carp (Common)

Llynbysg Drychig

Mirror Carp

Llynbysg Crucian

Crucian Carp

Rhudyll

Rudd

Bawd y Melinydd

Miller’s Thumb

Pysgod Dŵr Hallt – Mewndirol

ENWAU CYMRAEG
WELSH NAMES

ENGLISH NAMES
ENWAU SAESNEG

Draenog Môr

Sea Bass

Lledin

dab flounder

Flounder

Lleden

Dab

Lyrddin

Grey Mullet

Brwyniad

Smelt

Llysywen y Tywod

Sand Eel

* Llun gan "1800 Woodcuts By Thomas Bewick And His School"

 

Mae Cymdeithas Bysgota Treffynnon  yn meddu ar yr hawl pysgota yn Llyn Helyg a Llyn Pantyffynnon.
Pysgodfa Forest, Pysgodfa breifat yw Downing (gellir trefnu ar gais cael  hawl a thocynnau).

Darparwyd gan Norman Closs-Parry 
Lluniau: Norman Closs-Parry neu o ‘1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his School’

Yn yr Adran hon:

» Thomas Pennant
» Bywgraffiad Thomas Pennant
» Teithiau cerdded
» Adborth
» Hanes
» Planhigion / Bywyd Gwyllt
» Adar
» Pysgod


Lleoliad a Cysylltiadau
Manylion Cyswllt

» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein

Teithiau Cerdded
Sut i ddod o hyd i teithiau Pennant


I weld Teithiau cerdded Thomas Pennant
mewn map mwy

 

illustration