Ein Cymdeithas

Cyflwyniad

images

Croeso i Gymdeithas Thomas Pennant a sefydlwyd ym 1989/90.
Tri athro oedd y sylfaenwyr, ac arferai Paul Brighton, Norman Closs-Parry a  Paul Evans gerdded unwaith os nad ddwywaith y flwyddyn yn enwedig yn ystod gwyliau’r haf drwy ardal a ddisgrifiwyd fel Bro Thomas Pennant.
Bu iddynt benderfynu ffurfio Grŵp Thomas Pennant i ‘achub’ carreg fedd Moses Griffiths -   gwas ac arlunydd i Thomas Pennant.  Datblygwyd syniadau gan y grŵp anffurfiol hwn a ddaeth maes o law yn fframwaith i gyfansoddiad  - ac yn gyfansoddiad i’r Grŵp wrth droi yn Gymdeithas Thomas Pennant yn 2007.
Prif nod y grŵp oedd parhau  a hyrwyddo’r cof am Thomas Pennant a’i gyfraniad yn lleol,  gan ddatblygu prosiectau yn y rhan hon o Sir y Fflint a ddaeth i’w hadnabod fel Bro Thomas Pennant.
Yn ystod yr ugain mlynedd dilynol prifiodd yr egin yn goeden braff.  Mae’r aelodau cychwynnol a'r rhai â ymddiddorodd mewn meysydd penodol wedi datblygu eu cyfraniadau i gyflawni eu hamcanion gwreiddiol.  Mae eu gwaith i’w weld dan benawdau amrywiol gan gynnwys:

Darparwyd gan Norman Closs-Parry 
Lluniau: Norman Closs-Parry

 

Yn yr Adran hon:

» Ein Cymdeithas
» Pwy ydym ni
» Ein Noddwyr
» Aelodau
» Newyddion
» Dyddiadur / Calendr Digwyddiadau
» Prosiect 'Curious Travellers'

Lleoliad a Cysylltiadau
Manylion Cyswllt

» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein

Teithiau Cerdded
Sut i ddod o hyd i teithiau Pennant


I weld Teithiau cerdded Thomas Pennant
mewn map mwy