Ein Cymdeithas

Pwy ydym ni

images

Llywydd:

Dr Goronwy Wynne 

01352 780689

Is Lywydd:

Gwyn Walters
Aberystwyth
Editor of Gregynog edition of Pennant Tours

01970 623813

Is Lywydd:

Dorothy Masterman  

01636 822754

Is Lywydd:

Keith Roberts  

01745 832105

Is Lywydd:

Dr. Paul Evans  

01745 350352

Cadeirydd:  

Norman Closs-Parry  

01352 711036

Is Gadeirydd: 

Gron Ellis

01352 713329

Ysgrifennydd: 

Paul Brighton
5 Lôn Crecas
Carmel
Holywell
CH8 8NN   

01352 712588

e-mail: 
pauljbrighton@yahoo.com

Trysorydd: 

R. Alun Evans
5 Bryn Aur
Gorsedd
Treffynnon
CH8 8RA 

01352 710445

Cydlynydd y Wefan:

Ryan Jenner

01745 561013

 

Yn yr Adran hon:

» Ein Cymdeithas
» Pwy ydym ni
» Ein Noddwyr
» Aelodau
» Newyddion
» Dyddiadur / Calendr Digwyddiadau
» Prosiect 'Curious Travellers'

Lleoliad a Cysylltiadau
Manylion Cyswllt

» Manylion Cyswllt
» Lleoliad / Cynllunydd Taith
» Ymholiad Ar-lein

Teithiau Cerdded
Sut i ddod o hyd i teithiau Pennant


I weld Teithiau cerdded Thomas Pennant
mewn map mwy